Contributie/lesgeld

Contributie/lesgeld

Lidmaatschap wordt minimaal voor een half jaar aangegaan.
Aanmelding geschiedt middels een inschrijfformulier.
Contributie en lesgeld zijn per half jaar verschuldigd. Leden krijgen elk halfjaar een nota.
Lidmaatschap kan per halfjaar schriftelijk opgezegd worden bij het secretariaat voor 1 januari of 1 juli.
Bij tussentijdse opzegging is terugave lesgeld en contributie niet mogelijk.

Contributie:

De contributie wordt ieder jaar op de ledenvergadering vastgesteld. Huidige contributie is:

Leden t/m 15 jaar: € 40,00 per half jaar
Leden van 16 jaar en ouder: € 85,00 per half jaar
blokfluitleden: € 15,00 per half jaar

Lesgeld:

Blaasinstrumenten:
Lesgeld: € 150,00 per half jaar

Slagwerk:
Lesgeld: € 150,00 per half jaar

Slagwerk en drumlessen:
Lesgeld: € 200,00 per half jaar

Blokfluit:
Lesgeld: € 50,00 per half jaar

Bij lessen in een groepje van 2 of meer personen zijn er aangepaste tarieven.

Contact